Phim Cách Nhiệt Chính Hãng Đến Từ Mỹ
Youtube Facebook Tiktok

Chính Sách Bảo Mật Thông Tin

CÔNG TY TNHH ĐĂNG MẪN (trang web NANOSUN) thu thập thông tin cá nhân khách hàng là để phục vụ khách hàng được tốt nhất. Việc chia sẻ thông tin với bên thứ ba, nếu có, cũng với mục đích này, hoặc tuân thủ yêu cầu của cơ quan bảo vệ pháp luật. Ngoài khuôn khổ đó, NANOSUN cam kết bảo mật thông cá nhân của khách hàng, với ý nghĩa là quyền riêng tư.
Sau đây là các chính sách thông tin và bảo mật thông tin của NANOSUN:
1.Mục đích và phạm vi thu thập thông tin
  • NANOSUN thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin của khách hàng cho quá trình giao dịch như đặt hàng, giao hàng, thanh toán và cho những thông báo sau này. Thông tin NANOSUN thu thập từ khách hàng bao gồm (không giới hạn) các mục: Họ và tên, số điện thoại, địa chỉ, địa chỉ giao hàng, địa chỉ email, chi tiết đơn hàng.
2.Phạm vi sử dụng thông tin
  • NANOSUN sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng trong phạm vi đặt hàng, xác nhận đơn hàng, liên lạc để giao hàng và thanh toán.
  • NANOSUN có thể sử dụng thông tin khách hàng để gửi thư ngỏ, thư cảm ơn, thông báo quyền lợi cho khách hàng thường xuyên, thông báo về sự thay đổi chính sách (nếu có).
  • NANOSUN cũng sẽ liên lạc với khách hàng để thông báo các chương trình khuyến mãi khi khách hàng đăng ký nhận thông tin khuyến mãi.
  • Trong trường hợp khách hàng ở xa, ngoài phạm vi giao hàng trực tiếp của NANOSUN, chúng tôi sẽ chuyển thông tin của khách hàng cho một bên thứ ba giới hạn trong mục đích giao hàng và thanh toán.
3.Thời gian lưu trữ thông tin
  • Thông tin cá nhân của khách hàng được lưu trữ không xác định thời hạn tại NANOSUN, cho đến khi khách hàng sửa đổi thông tin cá nhân.
4.Cam kết bảo mật thông tin cá nhân
  • NANOSUN cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn bằng mọi cách thức có thể, trong phạm vi chính sách đã nêu ở trên.
  • NANOSUN cam kết không bán, cho thuê hay tặng thông tin của bạn cho bên thứ ba.
danh sách liên quan
Chính Sách Thanh Toán
27/03/2024
BÀI VIẾT
Chính Sách Thanh Toán Xem thêm
Chính Sách Kiểm Hàng
27/03/2024
BÀI VIẾT
Chính Sách Kiểm Hàng Xem thêm
Chính Sách Bảo Hành
27/03/2024
BÀI VIẾT
Chính Sách Bảo Hành Xem thêm
Zalo
Zalo
Messenger
Messenger
Hotline
Hotline
Bảo hành
Bảo hành
Bản đồ
Bản đồ